KÂSİMÎ

(d.?/?-ö.?/?)

Çağatay Sahası divan şairi

 

 18. yüzyılda Kaşgar’da yaşadı. Bilinen tek eseri Tezkire-i Arslanhan'dır. 1799 (1213-1214) yılında yazılan eser, 1056 beyitten oluşmaktadır. Eserde Sultan Satuk Buğrahan’ın torunu Yusuf Kadirhan’ın hayatı ve İslam dininin yayılması sırasında Hotenli Budistlerle olan mücadeleler anlatılmaktadır (Utuk vd. 2006: 122; Ehmidi 1996: 215).

Kaynakça

Ehmidi, İmincan (1996). Uyğur Edebiyati Tarihidiki Namayandeler. Ürümçi: Şincan Halk Neşriyatı.215.

Utuk, İmincan Ehmidi, M. Mirziehmet, H. Abdusalam, Ş. Elahun, M. Muhemmet (2006). Uyğur Edebiyatı Tarihi 3. Pekin: Milletler Neşriyatı.122. 

DOÇ. DR. ADEM ÖGER
Madde Yazım Tarihi: 04.12.2014
Güncelleme Tarihi:

Eserlerinden Örnekler


 

Resim ve Minyatür Bulunmamaktadır.

Bestelenmiş Eser Bulunmamaktadır.

Seslendirilmiş Eser Bulunmamaktadır.