MEŞHÛRİ, İbrâhim

(d.?/?-ö.?/19. yy.)

divan şairi

 

19. yüzyıl Uygur sahasında yetişen ve Meşhûrî mahlasını kullanan şairin asıl adı İbrâhim idi. Yarkent’te doğdu (Yüsüp 1995: 1).

1980 beyitten oluşan Dîvân-ı Meşhûrî adlı eseri, 205 gazelin yanı sıra muhammes, müseddes, terci-bend, mersiye ve münacat tarzı şiirleri içine almaktadır (Utuk vd. 2006: 651-652).

Ali Şîr Nevâyî’nin etkisinde kaldı (Utuk vd. 2006: 649-652; Yüsüp 1995: 1).

Kaynakça

Utuk, İmincan Ehmidi, Ğ. Osman, M. Mirziehmet, E. Suleyman, H. Abdusalam (2006). Uyğur Edebiyatı Tarihi 2.  Pekin: Milletler Neşriyatı.

Osman, Ğayretcan, O. İsmail, T. Savut (hzl.) (2005). Uyğurlarnin Kedimki Edebiyati 2. Ürümçi: Şincan Maarip Neşriyatı. 

Yüsüp, Memtimin (hzl.) (1995). İbrahim Meşhûrî Divan-ı Meşhûrî. Ürümçi: Şincañ Halk Neşriyatı. 

DOÇ. DR. ADEM ÖGER
Madde Yazım Tarihi: 04.12.2014
Güncelleme Tarihi:

Eserlerinden Örnekler


Gazel

Gül ü zârı keldi kim boldi gülistân Yârkend

Nev-bahârı mekdemidin tâze bostân Yârkend

 

Lutf ile keltürdi mekdem bir Mesihâ mekdemi

Tapti cismim nâtevan dek peyzidin cân Yârkend

 

Keldi kim kiş otrasida bir ser-â-pa nev-bahâr

Gül kebi başdin ayakğe boldi hendân Yârkend

 

Huş mübarek teletin feyz-i fereh efzâ irür

Boldi her endûhdin âzâd ferahân Yârkend

 

Keldin andağ şevket ü şân ü şehen-şâhin bilen

Kaşgar hesrette kaldi boldi heyrân Yârkend

 

Pertev efşân arezidin şâdlik nûrin körüp

Boldi hendân şemi yenliğ közi giryân Yârkend

 

Sözişi öçti içip bir cür’e-yi câmi visâl

Ğusse hem ğem oti birle bağri biryân Yârkend

 

Mülk idi evrak eczâsi buzuk şirâzesi

Cemi boldi hâtiri könli ferişân Yârkend

 

Bu zemânda çarsudin hâmi İslam ol

Boldi andin taze din ü taze imân Yârkend

 

Keldi ârifler şehi yüz lutf min ihsân bile

Boldi feyzi mekdemidin şîr-i irfân Yârkend

 

Şâdlik ummididin özge ümidi yokdurur

Keldi bir Yusuf likâyi boldi Kenân Yârkend 

 

Ren be ren evâfini kim eylemiş yüz tile bilen

Huş-navâ Meşhûrî bülbüldür gülistân Yârkend

Osman, Ğayretcan, O. İsmail, T. Savut (hzl.) (2005). Uyğurlarnin Kedimki Edebiyati 2. Ürümçi: Şincan Maarip Neşriyatı. 383-384.

 

Resim ve Minyatür Bulunmamaktadır.

Bestelenmiş Eser Bulunmamaktadır.

Seslendirilmiş Eser Bulunmamaktadır.