KURBÂN, Molla

(d.?/?-ö.?/19. yy.)

divan şairi

 

19. yüzyılda Çağatay sahasında yetişen şairlerden biridir. Doğum ve ölüm tarihi bilinmemektedir. Şiirlerinden Hoten’in Çira ilçesinde doğduğu, ömrünün bir kısmını Hoten’in Keriye ilçesinde bir kısmını da Hoten’de geçirdiği, küçük yaşlarda yetim kaldığı anlaşılmaktadır (Utuk vd. 2006: 150-151). 

Destân-ı İmam Câfer-i Sâdık adlı 1050 beyitten oluşan 200 sayfalık eserin el yazması 1986 yılında Hoten’de bulundu. Bu el yazmasının 152 sayfasında Kurbân’ın şiirleri yer almaktadır (Ehmidi 1996: 252-253). 

Kaynakça

Ehmidi, İmincan (1996). Uyğur Edebiyati Tarihidiki Namayandeler. Ürümçi: Şincan Halk Neşriyatı.

Osman, Ğayretcan, O. İsmail, T. Savut (hzl.) (2005). Uyğurlarnin Kedimki Edebiyati 2. Ürümçi: Şincan Maarip Neşriyatı. 

Utuk, İmincan Ehmidi, M. Mirziehmet, H. Abdusalam, Ş. Elahun, M. Muhemmet (2006). Uyğur Edebiyatı Tarihi 3. Pekin: Milletler Neşriyatı

DOÇ. DR. ADEM ÖGER
Madde Yazım Tarihi: 04.12.2014
Güncelleme Tarihi:

Eserlerinden Örnekler


Yahşilarğa kefes bolup âlem

Cevr ile zulmidin irür mâtem

 

Fukarağa ki tar boldi cehân

Kar u yağmur kebi yağip albân

 

Her kişi cemi kilsa dunyâni

Evliyâ deydur emdi el âni

 

Pulluğ âdem bu künde âdemdur

Pulsiz ademge künde mâtemdur

 

Beglerim meşğul oldi mensebke

Erte ahşam turuşti meşrebke

 

Yurtnin yok boluşi bile işi yok

Rast birle sorarğe hiç kişi yok (Osman vd. 2005: 581).

 

Resim ve Minyatür Bulunmamaktadır.

Bestelenmiş Eser Bulunmamaktadır.

Seslendirilmiş Eser Bulunmamaktadır.