EMÎN, Molla Ali Binni Molla Emîn

(d.1250-1251 /1835-ö.1320/1902)

divan şairi

 

1250-1251/1835 yılında Aksu şehrine bağlı Şayar ilçesinin Çartak Köyü’nde çiftçi bir ailede dünyaya geldi. Babasının adı Molla Ali idi. 30 yaşına geldiğinde Şayar hükümdarı Kadir Hakimbeg tarafından mirza olarak atandı. Ancak Kadir Hakimbeg’in adil olmayan yönetimini eleştirerek bu görevinden istifa etti ve çiftçilik yapmaya devam etti. Ömrünün sonuna doğru hacca gitti ve 1902 yılında memleketinde vefat etti (Ehmidi 1996: 277; Utuk vd. 2006: 198).

Dîvân'ı vardır. Şair şiirlerini topladığı bu eserini dört nüsha olarak yazmıştır. 164 sayfadan oluşan el yazması eser, Hoten kâğıdına yazılmıştır. 1000 beyitten daha fazla bir hacme sahip olan eserde, mesnevi, gazel, murabba, muhammes nazım şekilleriyle yazılmış şiirler yer almaktadır (Ehmidi 1996: 277-278).

Kaynakça

Ehmidi, İmincan (1996). Uyğur Edebiyati Tarihidiki Namayandeler. Ürümçi: Şincan Halk Neşriyatı.

Utuk, İmincan Ehmidi, M. Mirziehmet, H. Abdusalam, Ş. Elahun, M. Muhemmet (2006). Uyğur Edebiyatı Tarihi 3. Pekin: Milletler Neşriyatı. 

DOÇ. DR. ADEM ÖGER
Madde Yazım Tarihi: 04.12.2014
Güncelleme Tarihi:

Eserlerinden Örnekler


Ğeribler könlini almak necâhet Mekkige barmak

Eger âkil ersenlar emes lâzim bayân kilmak

Eger kelse kolundin sen biravni şâdimân kilmak

Bayân kilsam buraderler savâb hem ekberi kilmak

Şipâlikini atar eylep ğeribini şâdimân kildin

 

Bu dünyanin vapâsi yok uni nâdân kişi bilmes

Bu dünya tapkanğa huş bolup âcizini közge ilimes

Bu meğrurlukta yürüp âciz ğeribnin kedrini bilmes

Bükün tanla puşaymân kilğanda esla sot kilmas

Ni âlimlar ni zâlimlar barini muptilâ kildin

Utuk, İmincan Ehmidi, M. Mirziehmet, H. Abdusalam, Ş. Elahun, M. Muhemmet (2006). Uyğur Edebiyatı Tarihi 3. Pekin: Milletler Neşriyatı. 199-200.

 

Resim ve Minyatür Bulunmamaktadır.

Bestelenmiş Eser Bulunmamaktadır.

Seslendirilmiş Eser Bulunmamaktadır.