MOLLA HACI

(d.?/?-ö.?/19. yy.)

divan şairi

 

19. yüzyılda Kaşgar’da yaşadı (Utuk vd. 2006: 122).

Tezkire-i Buğrahan adlı eserini 1245/1829-30 yılında yazdı. Ebu Nâsir Sâmânî, Satuk Buğrahan, Hasan Buğrahan, Hüseyin Buğrahan, Saîd Ali Arslanhan, Yûsuf Kâdir Han gibi Karahanlı Devleti’nin yöneticileri hakkında bilgi yer almaktadır (Utuk vd. 2006: 123).

Kaynakça

Utuk, İmincan Ehmidi, M. Mirziehmet, H. Abdusalam, Ş. Elahun, M. Muhemmet (2006). Uyğur Edebiyatı Tarihi 3. Pekin: Milletler Neşriyatı.  

DOÇ. DR. ADEM ÖGER
Madde Yazım Tarihi: 04.12.2014
Güncelleme Tarihi:

Eserlerinden Örnekler


 

Resim ve Minyatür Bulunmamaktadır.

Bestelenmiş Eser Bulunmamaktadır.

Seslendirilmiş Eser Bulunmamaktadır.