HOTENÎ, İbrahim

(d.?/?-ö.?/?)

divan şairi

 

18. yüzyılda Hoten’de yaşadığı bilinen şairin, hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Mantıku't-Tayr'ındaki beyitlerden adının İbrahim, babasının isminin Yusuf, memleketinin ise Hoten olduğu anlaşılmaktadır (Utuk vd. 2006: 657-658; Osman 2005: 393).

Tek eseri, Feriduddin Attâr’ın Mantıku’t-Tayr ve Alişir Nevâyî’nin Lisanü’t-Tayr isimli eserlerinden ilham alarak kaleme aldığı Mantıku’t-Tayr adlı alegorik mesnevisidir. Şair, kendi ifadesine göre eserini Hoten lehçesi ile kaleme almıştır (Utuk vd. 2006: 659). Mesnevi, 157 bölüm ve 2335 beyitten oluşmaktadır. Eser hüdhüd, tûtî, tavus, kumru, keklik, simurg ve bülbül gibi kuşların karşılıklı konuşmasına dayanır (Utuk vd. 2006: 659). Eser 1188/1174-1775 yılında yazılmıştır (Utuk vd. 2006: 658; Osman 2005: 392).

Kaynakça

Osman, Ğayretcan, O. İsmail, T. Savut (hzl.) (2005). Uyğurlarnin Kedimki Edebiyati 2. Ürümçi: Şincan Maarip Neşriyatı. 

Utuk, İmincan Ehmidi, Ğ. Osman, M. Mirziehmet, E. Suleyman, H. Abdusalam (2006). Uyğur Edebiyatı Tarihi 2.  Pekin: Milletler Neşriyatı. 

DOÇ. DR. ADEM ÖGER
Madde Yazım Tarihi: 29.11.2014
Güncelleme Tarihi:

Eserlerinden Örnekler


Mantıku’t-Tayr

Cümle kuşlar kildi bir kün ittifâk

Birbiri birle keneşti bî-nefâk

 

Bir eceb yol kördiler pâyâni yok

Hem eceb derdige hiç dermâni yok

 

Vadi iykim hiç kimerse körmegen

Hedd u pâyânini hiç kim bilmegen

 

Keldiler hudhud katiğe âh itip

Uşbu yolnin fikride heyrân kalip

 

Aydilar hudhudğe ey dânâ-yi râh

Sen ayit nedur rusûm-i padişâh

 

Sâl u mâh irdin Suleymânğe vezîr

Râh u tedbîr içre ki sen bî-nezîr

 

Sen bilursen resmi âdâb-i mulûk

Behr u ber içre kilip seyr-i sulûk

 

Bolğil emdi barçemizğe sen imâm

Uşbu yolğe ne kirek ayğil temâm

 

Biz seni kördük özimizge velî

Hel kilurber uşbu yolnin müşkili

 

Aytuber bizge bu yolninki işin

Neççe yerde ayrilur yol ayrişin

Osman, Ğayretcan, O. İsmail, T. Savut (hzl.) (2005). Uyğurlarnin Kedimki Edebiyati 2. Ürümçi: Şincan Maarip Neşriyatı. 394.

 

Resim ve Minyatür Bulunmamaktadır.

Bestelenmiş Eser Bulunmamaktadır.

Seslendirilmiş Eser Bulunmamaktadır.