SELÂHÎ, Muhemmed Ebu

(d.?/?-ö.?/?)

divan şairi

 

18. yüzyılda Doğu Türkistan’da yaşayan şairin hayatı hakkında tarihî kaynaklarda bilgi yoktur. Gül ü Bülbül isimli mesnevisinde, eserini 1153/1740-1741 yılında yazdığı ve Kaşgar'da yaşadığı anlaşılmaktadır (Ömer 1996: 809; Utuk vd. 2006: 620-622; Ehmidi 1996: 178).

Tek eseri Gül ü Bülbül isimli mesnevisidir. 1153/1740-1741 tarihinde yazılan eser, 41 bölüm ve 1000 beyitten oluşmaktadır. Eserin çok sayıda el yazma nüshası bulunmaktadır. Leningrat Şarkiyat Enstitüsü, Taşkent Şarkiyat Enstitüsü ve Kaşgar Kedimi Eserler Merkezi’nde eserin birkaç nüshası bulunmaktadır. Ayrıca Uygur Otonom Rayoni Az Sanlik Milletlerin Kedimki Eserler Merkezinde de birkaç nüsha yer almaktadır (Utuk vd. 2006: 621; Osman vd. 2005: 370).

Kaynakça

Ehmidi, İmincan (1996). Uyğur Edebiyati Tarihidiki Namayandeler. Ürümçi: Şincan Halk Neşriyatı. 

Osman, Ğayretcan, O. İsmail, T. Savut (2005). Uyğurlarnin Kedimki Edebiyati 2. Ürümçi: Şincan Maarip Neşriyatı.

Ömer, Şeripidin (1996). Ottura Esir Uyğur Klassik Edebiyatı 2. Ürümçi: Şincan Halk Neşriyatı.

Utuk, İmincan Ehmidi, Ğ. Osman, M. Mirziehmet, E. Suleyman, H. Abdusalam (2006). Uyğur Edebiyatı Tarihi 2.  Pekin: Milletler Neşriyatı. 

 

 

DOÇ. DR. ADEM ÖGER
Madde Yazım Tarihi: 29.11.2014
Güncelleme Tarihi:

Eserlerinden Örnekler


Gül ü Bülbül 

Çu bülbül her sebâhi sayrar irdi

Sebâ ol meclîs içre hâzir irdi

 

Sebâ kördi ki bülbül bu mehelde

Muhebbetdin dem urdi bir ğezelde

 

Didi ey bülbül-i mehzûni mehcûr

Senin atin irür âlemde meşhûr

 

Barip güllarğe könül lâl bolma

Yaman yahşi kaşida hâr bolma

 

Bu güllar arasida bir güli bar

Ana lâyik eger bolsan giriftâr

 

Anin ati kizil güldür çemende

Sifatini kilurlar encumende

 

Yüziniñ rengi anin ateşindur

Letâfet içre hedisiz nâzenindur

 

Didi ol hûş ked u huşruy irdi

Bu güllar içre hem hûşbûy irdi

 

Berur râhet tenu cânğe gulâbî

Devâ-yi derd erur aniñ gulâbi

 

Visâl ehliğe ger bolse muyesser

Bolur anin dimâği bes mu’etter

 

Anin buyidin ey bülbül işitgil

Şek u şubhe bu sözde yukturur bil

 

Yil aydin sâye tüşse mevsumi gül

Yigitler gül tufeylidin bulur mül

 

Gülistan içre her kün pîr u bernâ

Teeccub birle eylerler temâşâ

 

Körerler gülni gâhi zevk birle

Ururler sançmakğe şevk birle

 

Bu sözlerdin budur meksûd-i bülbül

Ki âlem ehlidurlar âşik-i gül

 

Emesdur gül bularğe hiç mâyil

Kilur ekser yüzige perde hâyil 

 

Tiler ol hem özige yâr dâim

Ki bolğaylar ikevlen yâr dâim

 

Sebâğe didi ol dem bülbül-i zâr

Bu yenliğ gül maña bolğay kaçan yâr

Osman, Ğayretcan, O. İsmail, T. Savut (hzl.) (2005). Uyğurlarnin Kedimki Edebiyati 2. Ürümçi: Şincan Maarip Neşriyatı. 370-372.

 

Resim ve Minyatür Bulunmamaktadır.

Bestelenmiş Eser Bulunmamaktadır.

Seslendirilmiş Eser Bulunmamaktadır.