NESÎM, Mehmed Nesîm Efedni İstanbul Üsküdarlı

(d.?/?-ö.1172/1757-1758)

divan şairi

 

Üsküdarlı olan şairin asıl adı Mehmed’dir ancak, Nesîm olarak tanınmıştır. Aziz Mahmud Hüdâyî Tekkesi şeyhlerinden Abdülhay Efendi’nin torunudur. 1172 / 1757-58’de evinde vefat etti. Üsküdar sarayı karşısındaki mezarlığa defnedilmiştir. Kaynaklarda şiirleri olduğu kayıtlıdır. (Kaplan 2004: 244; Kurnaz1054)

Kaynakça

Kaplan, Mahmut (2004). “Şuara Tezkirelerine Göre Üsküdar Şairleri”. Üsküdar Sempozyumu I. Bildiriler. C. 2. İstanbul. 244.

Müstakimzâde Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-nisâb fi’n-niseb ve’l künâ ve’l-elkâb. Ankara: (Tıpkıbasım) KB Kütüphaneler Genel Müdürlüğü. vr. 422a.

DOÇ. DR. İBRAHİM HALİL TUĞLUK
Madde Yazım Tarihi: 05.09.2014
Güncelleme Tarihi:

Eserlerinden Örnekler


 

Resim ve Minyatür Bulunmamaktadır.

Bestelenmiş Eser Bulunmamaktadır.

Seslendirilmiş Eser Bulunmamaktadır.