ÂMİDÎ

(d.?/?-ö.?/?)

divan şairi

 

Tezkirelerde adına rastlanmayan şairin biyografisine Ali Emîrî’nin, Tezkire-i Şuarâ-yı Âmid’adlı eserinde rastlanır. Doğum ve ölüm tarihi belli olmayan şair, Diyarbakırlıdır. Ali Emiri, şairin, Ferişteoğlu’nun lugatini tercüme ederek manzum bir lugat hazırladığını ve bu eseri gördüğünü belirtir (Hayber 1996: 41).

Kaynakça

Ergün, Sadettin Nüzhet (tarihsiz). Türk Şairleri. C. 1. 51.

Hayber, Kasım (1996). Tezkire-i Şurâ-yı Âmid. Yüksek Lisans Tezi.Kayseri: Erciyes Ünv. 41-42.
 

DOÇ. DR. İBRAHİM HALİL TUĞLUK
Madde Yazım Tarihi: 03.02.2014
Güncelleme Tarihi:

Eserlerinden Örnekler


Bismillâhirrahmânirrahîm
Mebde-i envâr-ı kelâm-ı kadîm
İster isen âhiret dünyayı sat
Söylemek oldı gümüş altun sükût
Yimezsen yir bulunur gözün aç
Bir lugat bilmek bütün dünyâ deger
Nân-ı huşke it kanâat sabr kıl he iş biter
Âlemin yokdur vefâsı cümle herc ü mercdür
Ömrün âhir oldu bilmezsin henüz
Bir meseldür ki yanar kuru yanınca nice yaş
Sefîh ol kişidür ki ide mâlın isrâf
Dünyâya gönül baglayan âdem olur ahmak
Âlim oldur ki ola anda amel
Yemez âkıl olan bu dünyâda gam
Bulmak istersen saâdet söyleme asla yalan

Ergün, Sadettin Nüzhet (tarihsiz). Türk Şairleri. C. 1. 51; Hayber, Kasım (1996). Tezkire-i Şurâ-yı Âmid. Yüksek Lisans Tezi.Kayseri: Erciyes Ünv. 42.)

 

Resim ve Minyatür Bulunmamaktadır.

Bestelenmiş Eser Bulunmamaktadır.

Seslendirilmiş Eser Bulunmamaktadır.