ÜVEYSÎ, Derviş Üveys

(d.?/?-ö.1080/1669)

divan şairi

 

 Dervîş Üveys İstanbul’da doğmuştur. Eğitiminden sonra Muhammed Arzî Dede’ye intisap etmiştir. Onun himmetleriyle talik ve rika’da dönemin önemli şahsiyetleri arasında yer almıştır. Arzî Dede’nin vefatından sonra nice yıllar çile çekmiş; ardından Hac niyetiyle Mekke’ye gitmiş ve burada 1080 / 1669’da vefat etmiştir. Mekke’de defnedilmiştir.
Esrâr Dede, Üveysî’nin nazmettiği serlerinin bazı dostlarının ellerinde olduğunu fakat kendisinin ancak bir beytini elde etmeye muvaffak olduğunu belirtir. (Genç, 2000: 44).
 

Kaynakça

Genç, İlhan (2000). Tezkire-i Şurâ-yı Mevleviye. Ankara: AKM Yay.
Kurnaz, Cemal-Tatçı, Mustafa (2001). “Üveys”. Mehmet Nail Tuman Tuhfe-i Nâilî. C. I. Ankara: Bizim Büro Yay.
 

DOÇ. DR. İBRAHİM HALİL TUĞLUK
Madde Yazım Tarihi: 03.02.2014
Güncelleme Tarihi:

Eserlerinden Örnekler


Ne meges ki şevî sayd-ı ankebût Üveys
Be per be lâne-i vahşet zidâmgâh-ı hasân

“Sinek degilsin ki örümceğe av olasın ey Üveys
Aşağılıkların tuzağından yalnızlık yuvasına uç”


Genç, İlhan (2000). Tezkire-i Şurâ-yı Mevleviye. Ankara: AKM Yay. 44.

 

Resim ve Minyatür Bulunmamaktadır.

Bestelenmiş Eser Bulunmamaktadır.

Seslendirilmiş Eser Bulunmamaktadır.