ABDÎ, Nesîmizâde Abdullah Efendi

(d.?/?-ö.1095/1683)

divan şairi

 

Hayatı hakkında kaynaklarda yeterli bilgi bulunmayan şairin asıl adı Abdullah’tır. Merkez Efendi Şeyhliği görevinde bulunmuştur. 1095 /1683’te vefat etmiştir.

Kaynakça

Kurnaz, Cemal-Tatçı, Mustafa. (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. “Abdî” C. II. Ankara: Bizim Büro Yay. 641.

Müstakimzade Süleymân Sa’deddîn, Mecelletü’n-Nisâb fî’n-Neseb ve’l-Künâ ve’l-Elkâb, Süleymaniye Kütüphanesi Halet Efendi 312a.

DOÇ. DR. İBRAHİM HALİL TUĞLUK
Madde Yazım Tarihi: 05.01.2014
Güncelleme Tarihi:

Eserlerinden Örnekler


 

Resim ve Minyatür Bulunmamaktadır.

Bestelenmiş Eser Bulunmamaktadır.

Seslendirilmiş Eser Bulunmamaktadır.